top of page

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online w formie webinarium z trenerem na żywo na Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. IFS Food oraz zdobądź nowe kwalifiakcje!

 

Czas trwania szkolenia: 7h (1 dzień)

 

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 7h),
  • materiały szkoleniowe tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food,
  • zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

 

Cena szkolenia: 1 850 zł netto / 2275,50 zł brutto.

 

Zobacz również nasze szkolenie online na Audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, z których dowiesz się również jakie są wymagania standardu IFS Food oraz zasady audytowania zgodne z normą ISO 19011.

Szczegółowe informacje o indywidualnym szkoleniu online

Szkolenie online webinarium Audytor wewnętrzny IFS Food

2 275,50 złCena
  • Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania IFS Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

    Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food.

    Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

bottom of page