top of page

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Forma nauki jest dowolna, dostosowana do Twoich potrzeb. Istotne jest zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kompetencji. Szkolenia online to zdobywanie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online Audytor wewnętrzny IFS Food v.7 i Pełnomocnik ds. IFS Food v.7 oraz zdobądź nowe kwalifiakcje!

 

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach standardu IFS Food v.7
  • zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy
  • certyfikat Audytora wewnętrznego v.7 / Pełnomocnika po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego

Szkolenie online Audytor wewnętrzny IFS Food v.7 BASIC

922,50 złCena
  • Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego IFS Food v.7 / Pełnomocnika ds. IFS Food v.7 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności zgodnie z wymaganiami standardu IFS Food v.7. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania IFS Food w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

    Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego IFS Food / Pełnomocnika ds. IFS Food.

    Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań standardu IFS Food wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących), opracowanie procedur z zakresu Food Fraud i Food Defense, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego IFS Food / pełnomocnika ds. IFS Food. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

bottom of page