top of page

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online w formie webinarium z trenerem na żywo  z zakresu wymagań normy ISO 22000:2018! Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?

 

Czas trwania szkolenia: 6h.

 

Cena szkolenia: 1 550 zł netto / 1906,50 zł brutto.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 22000 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 22000 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 22000 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 22000, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

 

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szkolenie online webinarium ISO 22000:2018 Podstawy i wymagania

1 906,50 złCena
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Osoba, biorąca udział w szkoleniu zdobędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w swojej Organizacji.

bottom of page