top of page

Indywidualne szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018 / Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

 

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Forma nauki jest dowolna, dostosowana do Twoich potrzeb. Istotne jest zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kompetencji. Szkolenia online to zdobywanie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik  SZBHP ISO 45001:2018 i zdobądź nowe kwalifiakcje!

 

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in., jakie są wymagania normy ISO 45001:2018, jak w prosty sposób przełożyć wymagania normy ISO 45001 na praktyczne rozwiązania w Twojej firmie, jakie są zasady audytowania zgodnie z normą ISO 19011 oraz jak skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny tak, aby stanowił on narzędzie do doskonalenia działań zachodzących w organizacji.

 

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania BHP i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów dotyczących BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia, konsultacje, współudział), monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie SZBHP. Podczas szkolenia omówione zostaną również kompetencje i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawimy wymagania dla audytorów i pełnomocników. Omówimy zasady audytowania i wszystkie elementy audytu wewnętrznego.

 

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 45001:2018
  • zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

 

Cena szkolenia: 849,59 zł netto / 1045 zł brutto.

Szkolenie online ISO 45001:2018 Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik SZBHP

1 045,00 złCena
  • Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego / Pełnomocnika w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania Systemem Zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

bottom of page