Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Forma nauki jest dowolna, dostosowana do Twoich potrzeb. Istotne jest zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kompetencji. Szkolenia online to zdobywanie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online z zakresu wymagań normy ISO 22000:2018! Jak samodzielnie wdrożyć ISO 22000 w firmie?

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami i wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę, jakie są wymagania normy ISO 22000 oraz niezbędne umiejętności w zakresie interpretowania wymagań normy ISO 22000 w odniesieniu do swojej Organizacji. Dowiedzą się również, jak wdrożyć system ISO 22000 w firmie, aby  z jednej strony był on zgodny z wymaganiami normy ISO 22000, z drugiej zaś nie generował zbędnych dokumentów i stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i legalności wytwarzanych produktów.

 

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 22000:2018 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki bezpieczeństwa żywności i celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przeprowadzenie analizy zagrożeń i opracowanie planu HACCP, omówienie wymaganych zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji (wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontrolnych, ustalenie limitów i tolerancji, określenie sposobu monitorowania Krytycznych Punktów Kontrolnych i podejmowania właściwych działań korekcyjnych i korygujących, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 

PRZEJŚCIE NA NORMĘ ISO 22000:2018. NOWE WYMAGANIA I AKTUALIZACJA SYSTEMU ISO 22000:

Zobacz również nasze szkolenie z normy ISO 22000:2018: Jak przejść na normę ISO 22000:2018 i dostosować system zarządzania bezpieczeństwem żywności do nowych wymagań? Szkolenie online ISO 22000:2018. Zmiany, wymagania, aktualizacja. Szkolenie dostępne w dwóch wariantach:

Szkolenie online ISO 22000:2018 Podstawy i wymagania

790,00 złCena
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 22000:2018 oraz zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w swojej Organizacji.

Synergiagroup - logo.png
logo iso online.png

KONTAKT

SYNERGIAgroup Sp. z o.o.

ul. Trzebnicka 68,

55-120 Oborniki Śląskie, Polska

NIP: 915-180-19-49  REGON: 366815661

tel.: 601 837 351

e-mail: iso.online@synergiagroup.eu   www.wdrozenieiso.pl    www.synergiagroup.eu

  • Facebook

© 2017 - 2020 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.