Dokumentacja ISO 22000:2018. Aktualizacja do nowych wymagań. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 

Chcesz samodzielnie wprowadzić zmiany wynikające z normy ISO 22000:2018, zaktualizować System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i dostosować go do wymagań nowego wydania normy ISO 22000:2018 w swojej firmie, ale nie wiesz jak i od czego zacząć?

 

Skorzystaj z naszego rozwiązania!

 

"Dokumentacja ISO 22000:2018. Aktualizacja do nowych wymagań. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności" to wzory dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w wersji edytowalnej, które pomogą Tobie spełnić nowe wymagania normy ISO 22000:2018 i w prosty sposób przejść na normę ISO 22000:2018. Kontekst organizacji, analiza ryzyk i szans i inne przykłady dokumentów.

 

Możesz dołączyć opracowane przez nasz zespół dokumenty ISO 22000:2018 do obowiązującej w Twojej Firmie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz w prosty i skuteczny sposób przejść proces dostosowawczy do nowych wymagań normy ISO 22000:2018.

 

Pakiet "Dokumentacja ISO 22000:2018. Aktualizacja do nowych wymagań. Przejście na normę ISO 22000:2018. Zmiany w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności" zawiera m. in. zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans czy też obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

 

Wzory dokumentów zawarte w pakiecie "Dokumentacja ISO 22000:2018. Aktualizacja do nowych