top of page

Indywidualne szkolenie online Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 / Pełnomocnik ds. SZJ

 

Szkolenia online to oszczędność Twojego czasu, wygoda i elastyczność.

 

Forma nauki jest dowolna, dostosowana do Twoich potrzeb. Istotne jest zdobycie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kompetencji. Szkolenia online to zdobywanie wiedzy we własnym tempie i w dogodnym dla siebie czasie i miejscu poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi.

 

Skorzystaj z indywidualnego szkolenia online Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik  SZJ ISO 9001:2015 i zdobądź nowe kwalifiakcje!

 

W trakcie szkolenia dowiesz się m. in., jakie są wymagania normy ISO 9001:2015, jak w prosty sposób przełożyć wymagania normy ISO 9001 na praktyczne rozwiązania w Twojej firmie, jakie są zasady audytowania zgodnie z normą ISO 19011 oraz jak skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny tak, aby stanowił on narzędzie do doskonalenia działań zachodzących w organizacji.

 

Program szkolenia obejmuje omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie SZJ. Podczas szkolenia omówione zostaną również kompetencje i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania jakością. Przedstawimy wymagania dla audytorów i pełnomocników. Omówimy zasady audytowania i wszystkie elementy audytu wewnętrznego.

 

W ramach szkolenia otrzymujesz:

  • materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem (czas trwania nagrania: 4h) z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 9001:2015
  • zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

 

Cena szkolenia: 650 zł netto / 799,50 zł brutto.

Szkolenie online ISO 9001:2015 Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ

799,50 złCena
  • Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji Audytora wewnętrznego / Pełnomocnika w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę w zakresie kompleksowego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

bottom of page